Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kullanıcı deneyiminde “ikinci kritik an” denilen zamandan aşağıdakilerden hangisi sağlanır?


İhtiyacını belirleme

İhtiyaç hissettirmeye çalışma

Tasarımı fark ettirmeye çalışma

Kullanarak etkileşime girme

Kullanımdan sonra hissedilenleri belirleme


2.Soru

İlk web sayfası kaç yılında yayınlanmıştır?


1984

1975

1991

1987

1972


3.Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ne göre aşağıdakilerden hangisi sosyo-psikolojik gereksinimlerden biridir


Uyku

Denge

Başarı

Sağlık

Mülkiyet Güvenliği


4.Soru

Etkileşim teknolojilerinin ilk örneği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


Radyo yayıncılığı

Mors alfabesi

Telefonla iletişim

İnternet

Telgraf


5.Soru

Kişisel bilgisayarların yükseliş yaşadığı, kullanıcıların evlerinde bir profesyonel yardımı olmadan kendi­ baslarına bilgi­sayar kullanmaya başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1830–1940 dönemi

1940–1960 dönemi

1960–1980 dönemi

1980–1990 dönemi

1990–2000 dönemi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanıcı arayüzü tasarımında doğru bir etkileşim sağlamak için kullanılan rehber ilkeler arasında yer almaz?


Görünürlük

Farklı ögeleri kullanma

Affedici olma

İpuçları kullanma

Alternatifler sunma


7.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?


Kullanıcının tasarım ile ilişki içinde bulunduğu anlar

Kullanıcının etkileşe bileceği somut bir arayüz tasarımı

Etkileşimin ardından kullanıcının nasıl hissettiği

Deneyimlerden yola çıkan insan odaklı tasarımlar

Etkileşim anlarının kullanıcıda yarattığı fikirler


8.Soru

Tasarımcının, kullanıcının ihtiyaçlarını ve çevresini ne kadar iyi anladığı ve bununla ilgili öğrendiklerini tasarladığı ürüne nasıl yansıttığı ile ilgili değerlendirmeler aşağıdaki ölçütlerden hangisi ile değerlendirilmektedir?


Öğrenilebilir ve kullanılabilir olma

Estetik deneyim

Kullanıcıyı anlama

Uygunluk

Kontrol edilebilirlik


9.Soru

Etnografi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır

Kullanıcıların sanal dünyadaki hayatları incelenerek veri toplanır.

Kişilik kartları ve görev analizleri veri toplamak için kullanılabilir.

Kullanıcıların hayatlarına dâhil veya müdahil olarak ya da olmayarak veri toplanabilir.

Kullanıcı ile girilen yakın ilişki neticesinde derinlemesine veri toplamak amaçlanır.


10.Soru

………… ürün, hizmet ya da sistem ile bir noktada etkileşimi ya da etkileşim olasılığını içerirken, deneyim böyle bir şeye ihtiyaç duymamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Davranışsal deneyim

Yansıtıcı deneyim

Duygusal deneyim

Kullanıcı deneyimi

Estetik deneyim


11.Soru

Kullanıcının kim olduğu, ne yaptığı, ne söylediği ve ne beklediği gibi deneyimi şekillendiren unsurları dikkate alırken, deneyim anının belirleyici olduğuna vurgu yapan görüşler hangi kapsamda değerlendirilir?


Kullanıcı merkezli görüşler

Ürün merkezli görüşler

Kullanım merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Deneyim merkezli görüşler


12.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşler kaç bileşen etrafında şekillenmektedir?


2

3

4

5

6


13.Soru

I. Dil seçeneği

II. Linkler

III.  İletişim bilgileri

IV. Menü başlıkları

V. Alt ve üst bilgiler

Yukarıda verilen bileşenlerden hangileri genellikle bir wireframe içinde yer alır?


III-IV-V

IV-V

I-IV-V

I-II

I-II-III-IV-V


14.Soru

Tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalara ne ad verilir?


İlişkiler Haritası

Bağlamsal Araştırma

Etnografi

Netnografi

Kültürel Sonda


15.Soru

Akıllı telefonu yazılım güncellemeye müsait olmayan bir kullanıcı yeni geliştirilmiş bir uygulamayı telefonuna indiremediği için rutin işlerini planlamakta zorlanmaktadır. Bu durum kullanıcının ürün/hizmetle olan ilişkisinin hangi boyutuna girer?


İlk kritik an öncesi

İlk kritik an

İkinci kritik an

İkinci kritik an öncesi

İkinci kritik an sonrası


16.Soru

"Bağlantıların içeriğin içine gömüldüğü durumdur. Sayfadaki metinde geçen bazı kelimelere bağlantı tanımlamak örnek olarak verilebilir. Burada amaç kullanıcıyı daha fazla bilgi almak isteyebileceği içeriğe yönlendirmektir" Bu tanım hangi gezinim türüne aittir?


Evrensel

Yerel

Tamamlayıcı

Bağlamsal

Yalıtsal


17.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımının disiplinleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bilgi mimarisi disiplininin altında yer alır?


Gezinim Tasarımı

Hareket Tasarımı

Senaryo Tasarımı

Ses Tasarımı

Yazılım


18.Soru

İlk olarak hangi yıllar arasında bilgisayarlar günlük hayatın bir parçası olmaya başlamıştır?


1830–1940

1940 – 1960

1960–1980

1980–1990

1990–2000


19.Soru

Etkileşim merkezli görüşte diğer görüşlerden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?


Kullanıcı deneyimleri zamanla değişebilmektedir

Kullanıcıların davranışları ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır

Kullanıcı duygusal düzeyde etkilenmeye çalışılmaktadır

Ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir

Alışkanlıklara uygun deneyimler tasarımlara yansıtılmaktadır


20.Soru

I. Bilgi Mimarisi

II. İletişim Tasarımı

III. Etkileşim Tasarımı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanıcı deneyimi tasarımını besleyen önemli disiplinlerdir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III