Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #593387

I. Bilgi Mimarisi

II. İletişim Tasarımı

III. Etkileşim Tasarımı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanıcı deneyimi tasarımını besleyen önemli disiplinlerdir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Kullanıcı deneyimi tasarımı birçok farklı disiplinden beslenmektedir. Birbiriyle iç içe girmiş olan bu disiplinler ürün, kullanıcı ve etkileşim kesişimleriyle karsımıza çıkmaktadır. “Bilgi Mimarisi (Information Architecture)”, “İletişim Tasarımı (Communication Design)” ve “Etkileşim Tasarımı (Interaction Design)” çalışma disiplinleri kullanıcı deneyimi tasarımını besleyen önemli disiplinlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum