Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #592924

I. Dil seçeneği

II. Linkler

III.  İletişim bilgileri

IV. Menü başlıkları

V. Alt ve üst bilgiler

Yukarıda verilen bileşenlerden hangileri genellikle bir wireframe içinde yer alır?


III-IV-V

IV-V

I-IV-V

I-II

I-II-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Siteden siteye değişse de bir wireframe genellikle logo, menü başlıkları, birinci ve ikinci düzey metin başlıkları, gövde metni, görseller, arama alanı, iletişim bilgileri, alt ve üst bilgiler yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum