Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #1285379

Etkileşim kavramını iletişim kavramından ayıran temel etmenlerden biri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


İletişim sadece sözel yolla gerçekleşir

Etkileşim sadece yazılı yolla gerçekleşir

Önce etkileşim sonra iletişim gerçekleşir

Etkileşimde karşılıklı etkilenme söz konusudur

İletişim birden fazla kişi arasında gerçekleşebilir.


Yanıt Açıklaması:

Etkileşim kavramı iletişim sonucu olan ve karşılıklı etkileme etkilenme durumunu açıklayan bir kavramdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum