Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #587222

I. Tasarımı gerçekleştirir.

II. Var olan tasarımı geliştir.

III. Tasarım stratejisi oluşturur.

IV. Bireysel çalışır.

V. Ürün üzerindeki etkileşimli öğeleri belirler.

Yukarıdakilerden hangileri etkileşimli tasarımcı açısından doğrudur? 


I. II

 

II. III.

II. III.

 

I. II. III. V

IV


Yanıt Açıklaması:

Etkileşimli tasarımcı tasarım gerçekleştiren, geliştiren, tasarım stratejisi oluşturan, ürün üzerindeki etkileşimli ögeleri belirleyen, kavramları test etmek için ilk örnekleri oluşturan, kullanıcıları etkileyecek eğilimleri ve teknolojileri belirleyen kişidir. Her ne kadar etkileşimli tasarımcı ortamın pek çok açıdan farkında olması ge- rekse de hiç kimse tasarımcının her şeyi bilmesini beklememektedir. Tasarım sorununa ilgi çekici veya yenilikçi bir çözüm geliştirebilmek için tasarımcılar takım hâlinde çalışır lar. Bu açıdan IV. maddesi etkileşimli tasarımcının özelliklerine uymamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum