Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Tasarımcı, bir problemin çözümüne belirli bir zaman ayırdıktan sonra, dikkatini bir süre için başka bir konuya yöneltir. Bu aşamada bilinçaltı, problem üzerinde çalışmaya devam eder. Bu, bir konu üzerinde yoğunlaşmanın getirdiği tekdüzelikten ve kısırdöngüden bir tür kurtulma çabasıdır.” Açıklamada bahsi geçen yaratıcı yöntem hangisidir?


Dikey ve Kapsamlı Düşünme Yöntemi

Beyin Fırtınası Aşaması

Kuluçka Aşaması

Sentez Aşaması

Görsel İncelemeler Aşaması


2.Soru

Apple şirketinin 1997 yılında piyasaya sürdüğü işletim sistemlerinden hangisinde firma arayüzünde üç boyutlu görünüme sahip pencereler kullanmıştır?


Os X 10.0

Macintosh

Macintosh II

MacOs 8.0

Os X Yosemite


3.Soru

I. Tasarımı gerçekleştirir.

II. Var olan tasarımı geliştir.

III. Tasarım stratejisi oluşturur.

IV. Bireysel çalışır.

V. Ürün üzerindeki etkileşimli öğeleri belirler.

Yukarıdakilerden hangileri etkileşimli tasarımcı açısından doğrudur? 


I. II

 

II. III.

II. III.

 

I. II. III. V

IV


4.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi etkileşimli tasarım için söz konusudur?


Anlamlı deneyimler yoluyla etkileşime olanak tanıma

Ürünler hizmetler ortamlar ve sistemlerin davranışı için formları oluşturma

Bir ürün tasarımı kaynaşması, bilgisayar bilimi, iletişim tasarımı

Çeşitli ürün ve hizmetler aracılığıyla insanları bir araya getirme

Belirli bağlamsal koşullar altında belirli problemlerin çözümünde kullanılan süreç


5.Soru

I- Amacın Oluşturulması

II- Uygulama Evresi

III- Değerlendirme Evresi

Kullanıcı faaliyet döngüsü hem zihinsel hem de fiziksel aktiviteleri içermektedir. Yukardaki öncüllerden hangileri bu döngünün üç ana evresini oluşturmaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I - II

I - II - III


6.Soru

I. Eleştiri kapı dışında bırakılır

II. Sınırsız düşünme

III. Nicelik aranır

IV. Kombinasyon ve geliştirme aranır

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri beyin fırtınasının yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlayabilmesi için temel koşullardandır.


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

I. Karşılık verme düzeyi açısından etkileşimsizdir

II. İletişim kurmaktadır

III. Eğer sorulara izin verseydi toplantı etkileşimli olurdu.

Bir politikacının konuşmasını yapıp sorulara izin vermeden salondan ayrılması durumu ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafiksel arayüz tasarımının ögelerinden birisi değildir?


Animasyon kullanımı

Simetri

Renk kullanımı

İkon ve sembol kullanımı

Sayfa düzenİ


9.Soru

Web sayfasında yer alan ve fareyle üzerine gelindiğinde değişen bir düğme veya görüntüye ne ad verilir?


Akıllı nesne

RAW

HTML

Photoshop

Rollover


10.Soru

Grafik anlatım dili kullanıcı arayüzü anlayışını ve tasarımını kökten değiştirmiştir. İlk dönem metin tabanlı ekranlar tek yönlü, metin odaklı ve form benzeri bir kalitededir. Grafiksel arayüz tasarımı anlayışı ile birlikte ekranda değişen gelişmelerden biri değildir?


Dinamik bir yapı kazanması

Kolay ve doğal etkileşime izin vermemesi

Ekranın çok yönlü hale gelmesi

Kullanıcı odaklı hale gelmesi

Daha çekici görünüm kazanması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HTML ifadesinin açılımı ve Türkçe karşılığıdır?


Web Tarayıcı

Dünya Çapında Ağ

Zengin Metin İşaretleme Dili

Grafik Tasarım

Yapay Zekâ


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisini seçerken kullanıcı özellikleri, sistem gereksinimleri yerine getirilen görevler ve çevresel etkenler göz önüne alınmalıdır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

Animasyon kullanımı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafiksel arayüzü tasarımının dezavantajlarındandır?


Kullanıcıların sistemi kullanırken yaşadığı kaygının azalmasını sağlar ve sistem üzerindeki kontrol hissini güçlendirir. 

Grafik içerikler sayesinde kullanıcılar amaçlarını uzun metinler girmeden gerçekleştirebilirler. 


Dikkate alınması gereken çok fazla değişken bulunmaktadır.


Arayüz kapsamında anlatım dilinin kullanılmasının evrensel bir nitelik sağlaması 


Obje ve kavramların görsel sunumu somut düşünmeyi teşvik ederek, çok katmanlı görev dizilerinin kullanıcıya sade bir biçimde sunumu sağlar.


14.Soru

Kullanıcı gereksinimlerin tespiti, kişi kartlarının (persona) oluşturulması, senaryoların hazırlanması, hikâye tahtası oluşturulması ve görev analizleri için faydalanılan teknik ve yöntemlere ne denir?


Boylamsal Araştirmalar

Etnografi

Netnografi

Kullanım Bağlamı Analizi

Gölge Çalışması


15.Soru

Yazılı basından farklı olarak ortaya çıkan ilk elektronik haberleşme sistemi nedir?


Telgraf

Mors Alfabesi

Mektup

Mail

Telefaks


16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir ürün ya da hizmetten yararlanan veya yararlanma olasılığı bulunan kişiye kullanıcı denir

Bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir.

Kullanıcı olmak için bir ürünün sahibi olmak gerekir.

Ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kimseye müşteri denir.

Tüketici ya da müşteriler de kullanıcı olarak görülür.


17.Soru

Kullanıcı deneyimi kavramının sorun çözmenin ötesine geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde net olarak verilmiştir?


Tüm teknolojik sorunların çözülmüş olması

Kullanıcılara deneyim kazandırılması gerektiği

Kullanıcıya özgü tasarım anlayışının öne çıkması

Kullanıcı sayılarının artması

Kullanıcı odaklı uygulamaların maliyetli olması


18.Soru

I. Bilgisayardaki klavye.

II. Televizyondaki kumanda.

III. Bir radyonun üzerindeki tuşlar.

IV. Bir bilgisayardaki yazılım.

V. Bir tabletteki dokunmatik ekran.

Yukarıdakilerden hangisi kullanıcı arayüzüne örnektir?


I, II

II, III, IV

IV

I, II, III, V

IV, V


19.Soru

İnsanın doğası gereği çevresi ile girdiği etkileşimler neticesinde çevresel uyarıcılara verdiği cevaplar ve onlardan aldığı tepkiler deneyimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla deneyimin şekillendirilebilir olduğu görülerek aşağıdaki farkındalıklardan hangisi ortaya çıkar?


Deneyimin Farklılığı

Deneyimin Değişkenliği

Deneyimin Oluşumu

Deneyimin Gelişimi

Deneyimin Tasarlanması


20.Soru

İnternet ne zaman icad edilmiştir?


1991

1995

1987

1980

1982