Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #592460

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir ürün ya da hizmetten yararlanan veya yararlanma olasılığı bulunan kişiye kullanıcı denir

Bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir.

Kullanıcı olmak için bir ürünün sahibi olmak gerekir.

Ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kimseye müşteri denir.

Tüketici ya da müşteriler de kullanıcı olarak görülür.


Yanıt Açıklaması:

Kullanıcı kavramı, bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiyi ifade etmektedir. Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir. Müşteri, ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kimsedir Kullanıcı, cep telefonu, televizyon, araba gibi bir ürünü satın alarak kullanan biri olabileceği gibi, herhangi bir web sitesini ziyaret eden biri, cep telefonuna mobil uygulama indiren ya da ihtiyacına yönelik olarak uygulamadan faydalanan bir kimse de olabilir. Bunun yanında, tüketici ya da müşteri olarak henüz ürün ya da hizmetten faydalanmamış fakat faydalanma ihtimali olan, olması istenilen kişiler olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum