Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #592189

I. Karşılık verme düzeyi açısından etkileşimsizdir

II. İletişim kurmaktadır

III. Eğer sorulara izin verseydi toplantı etkileşimli olurdu.

Bir politikacının konuşmasını yapıp sorulara izin vermeden salondan ayrılması durumu ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Etkileşim düzeyi­, karşılık verebilme durumuna göre etkileşimli­, yarı-etkileşimli­ ve etkileşims­iz olmak üzere üçe ayrılır. Örneğin bir politikacının basın toplantısı ele alınırsa toplantıyı yöneten politikacı şüphesiz ­iletişim kurmaktadır. Fakat politikacı soru almadığı sürece konferans etkileşimsiz kalacaktır. Sadece sorulara ­izin vermek de konferansı etkileşimli yapmayacaktır. Politikacı en azından basın mensuplarının sorularını cevaplandırırsa, toplantı tepkisel/yarı-etkileşimli­ olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum