Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #591428

I. Eleştiri kapı dışında bırakılır

II. Sınırsız düşünme

III. Nicelik aranır

IV. Kombinasyon ve geliştirme aranır

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri beyin fırtınasının yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlayabilmesi için temel koşullardandır.


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Beyin fırtınasının yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlayabilmesi için dört temel koşulu vardır;1.Eleştiri kapı dışına bırakılır,2.Sınırsız düşünme,3.Nicelik aranır,4.Kombinasyon ve geliştirme aranır.

Yorumlar
  • 0 Yorum