Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mobil cihazlar için tasarımda sunulacak metinlerin rengi, büyüklüğü, kalınlığı ve font tipi kullanıcının okumasını kolaylaştıracak bir şekilde olmasını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanışlı menüler

İçerik kullanımı

Tipografi

Görseller

Animasyonlar


2.Soru

Etkileşimli ortamlar hayatımızın her alanında yer almakta olup farklı web tarayıcılarına, tabletlere ve akıllı telefonlara tasarım gerçekleştirmek etkileşimli tasarımın hangi yönüne dikkat çekmektedir?


Rekabetçi yönüne

Zorluk derecesine

Geleceğine

Faydalı yönüne

İhtiyaç haline gelme


3.Soru

Görsel algımızın açık veya ayrı parçalar hâlinde olan şekilleri kapalı ve birleşmiş hâlde algılamaya olan eğilimimiz ile ilgili Gestalt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yakınlık

Tamamlama

Simetri

Benzerlik

Devamlılık


4.Soru

Hangi platform için düşünüldüğü fark etmeksizin tüm tasarımların özünde vazgeçilmez olan amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Şekil-zemin ilişkisi

İşlevsellik

Ekonomik olma

Dikkat çekicilik

Takip edilebilirlik


5.Soru

I. Eleştiri kapı dışında bırakılır

II. Sınırsız düşünme

III. Nicelik aranır

IV. Kombinasyon ve geliştirme aranır

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri beyin fırtınasının yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlayabilmesi için temel koşullardandır.


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Kullanıcıların bilgisayarla daha kolay etkileşime geçebilmesi için grafiksel kullanıcı arayüzü kapsamında kullanılan bir konsepttir. Bu konsept aşağıdakilerden hangisidir?


Fare

Klavye

Monitör

Masaüstü Metaforu

Klasör Metaforu


7.Soru

İnternet standartlarındaki yüksek kalitedeki resimlerin, animasyon ve seslerin çok küçük dosya boyutlarıyla web sayfalarına yerleştirilmesini sağlayan uygulamalara ne ad verilir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP


8.Soru

Yazar ve bilim adamı Donald Norman, Gündelik Eşyaların Tasarımı (The Design of Everyday Things) adlı kitabında kullanıcıların bir bilgisayar sistemi ile etkileşim sağlarken geçtiği aşamalarını psikolojik bir model aracılığı ile tanımlamıştır. Bu model aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan faaliyet döngüsü

Teknoloji ve insan etkileşimi

Kullanıcı etkileşimleri

Kullanıcı ve bilgisayar etkileşimi

İnsan ve bilgisayar faaliyetleri


9.Soru

“Bebek Ördek Sendromu”, bir sisteme alışan kullanıcıların, buna benzer işe yarayan diğer sistemlere sürekli karşılaştırması durumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sendroma örnek olarak gösterilemez?


Linux işletim sistemine alışmış bir kullanıcı, diğer işletim sistemlerini reddetmesi.

Microsoft Word’ü öğrenmiş biri benzer bir program olan WordPerfect’i pek kullanmaması.

 Sitede yer alan yorum ve geribildirim alanları.

Q klavye kullananların F klavyeyi tercih etmemesi

Youtube ile alıştıkları özellikleri diğer video sitelerinden de bekleme düşüncesi


10.Soru

I. Daha hızlı ve doğru algılanması

II. Kompleks bilgi kümlerinin kolayca ayırt edilmesini sağlaması

III. Somut düşünmeyi teşvik etmesi

IV. Kullanıcıların kontrol hissini azaltması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri grafiksel arayüzü kullanım avantajlarındadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


11.Soru

Kullanıcıların bilgisayarla daha kolay etkileşime geçebilmesi için grafiksel kullanıcı arayüzü kapsamında kullanılan bilgisayar monitörü üzerine belge ve klasör gibi objelerin yerleştirilebileceği fiziksel bir masaüstü görünümüne sahip konsepte ne ad verilir?


Fiziksel nesne kullanımı

Masaüstü metaforu

Dijital nesne kullanımı

Grafiksel nesne kullanımı

Ana ekran metaforu


12.Soru

Tanım olarak bir ürünün arayüzü ile etkileşen kişiye ne ad verilir?


Kullanan

Kullanıcı

İnsan

Tüketici

Etkileşimci


13.Soru

İnternet ne zaman icad edilmiştir?


1991

1995

1987

1980

1982


14.Soru

Objeler arasındaki mesafenin onları nasıl bir bütün veya alt gruplar halinde algılamamızı etkilemesiyle ilgili olan Gestalt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Şekil Zemin ilişkisi

Tamamlama


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisini seçerken kullanıcı özellikleri, sistem gereksinimleri yerine getirilen görevler ve çevresel etkenler göz önüne alınmalıdır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

Animasyon kullanımı


16.Soru

Dünyada kullanılan her tarayıcıda sabit kurallar belirleyerek web sitelerinin aynı ya da benzer görüntüyü alabilmesini sağlayan standartlara ne ad verilir?


HTTP

WWW

W3C

ASP

HTML


17.Soru

Mobil cihazlar için tasarımda sunulacak metinlerin rengi, büyüklüğü, kalınlığı ve font tipi kullanıcının okumasını kolaylaştıracak bir şekilde olmasını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanışlı menüler

İçerik kullanımı

Tipografi

Görseller

Animasyonlar


18.Soru

 

Yukarıda ünlü bir şirkete ait verilen logo hangi Gestalt ilkesi çerçevesinde oluşturulmuştur?


Devamlılık

Benzerlik

Tamamlama

Şekil-zemin ilişkisi

Simetri


19.Soru

I. Olumlu dil olmak

II. Kesin ifadeler kullanmak

III. Öznel ifadeler kullanmamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken ana kurallardır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


20.Soru

Tasarım ve bilimin ortak alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Arayüz tasarımı

Etkileşim

Animasyon

Tipografi

Veri görselleştirme