Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #591255

I. Kullanıcının aktif katılımı

II. Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

III. Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi

IV. Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

V. Tasarım çözümleri üretmek

Yukarıdakilerden hangileri ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmiş kullanıcı merkezli tasarımın prensipleridir?


I, II

I, II, III

III, V

I, III,IV

V


Yanıt Açıklaması:

ISO’ya göre kullanıcı merkezli tasarımın dört temel prensibi vardır:

1.Kullanıcının aktif katılımı

2.Kullanıcı ve sistem arasında görevin uygun dağımı

3.Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi

4.Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması (ISO, 1999:7)

ve kullanıcı merkezli tasarım sürecinde dört ana aktivite bulunmaktadır:

1.Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

2.Kullanıcının ve organizasyonun gereksinimlerini belirlemek

3.Tasarım çözümleri üretmek

4.Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tasarımı değerlendirmek (ISO, 1999:10)

Bu açıdan I., III. ve IV. maddler prensiplere ilişkindir ve II., V. maddler ise aktivitelere ilişkindir.

Yorumlar
  • 0 Yorum