Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil cihazlar için tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?


İçerik kullanımı

Animasyonlar

Kullanışlı menüler

İndeksleme

Görseller


2.Soru

Kullanıcıların bilgisayarla daha kolay etkileşime geçebilmesi için grafiksel kullanıcı arayüzü kapsamında kullanılan bilgisayar monitörü üzerine belge ve klasör gibi objelerin yerleştirilebileceği fiziksel bir masaüstü görünümüne sahip konsepte ne ad verilir?


Fiziksel nesne kullanımı

Masaüstü metaforu

Dijital nesne kullanımı

Grafiksel nesne kullanımı

Ana ekran metaforu


3.Soru

Grafik anlatım dili kullanıcı arayüzü anlayışını ve tasarımını kökten değiştirmiştir. İlk dönem metin tabanlı ekranlar tek yönlü, metin odaklı ve form benzeri bir kalitededir. Grafiksel arayüz tasarımı anlayışı ile birlikte ekranda değişen gelişmelerden biri değildir?


Dinamik bir yapı kazanması

Kolay ve doğal etkileşime izin vermemesi

Ekranın çok yönlü hale gelmesi

Kullanıcı odaklı hale gelmesi

Daha çekici görünüm kazanması


4.Soru

I. Kullanıcının aktif katılımı

II. Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

III. Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi

IV. Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

V. Tasarım çözümleri üretmek

Yukarıdakilerden hangileri ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmiş kullanıcı merkezli tasarımın prensipleridir?


I, II

I, II, III

III, V

I, III,IV

V


5.Soru

Bir ürün nasıl kullanılır, nasıl programlanır, nasıl görünür ve hissedilir sorularına hangi aşamada yanıt aranmaktadır?


Etkileşim tasarımı

Kullanıcı ihtiyaçları

Strateji geliştirme

İçerik gereksinimleri

Bilgi mimarisi


6.Soru

Tasarımcılar renk kullanımında aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıdır?


Fondaki renk ile ön planda kullanılacak renk arasında yeterli kontrast olmalıdır.

Büyük alanlarda çok parlak renkler kullanılmamalıdır.

Tasarımda çok sayıda renk kullanılmalıdır.

Farklı bölümler çeşitli renklerle ayrıştırılmalıdır.

Önemli alanları vurgulamak için renkler kullanılmalıdır.


7.Soru

I. Ekonomik koşullar

II. Ürün/hizmet

III.  Kullanıcı

IV. Etkileşim

V. Kültür

Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerin bileşenlerindendir?


II-III-IV

II-IV

I-II-III

I-II-III-IV-V

II-IV-V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarımın özellikleri ile ilgili yanlıştır?


Geleneksel medyayı genişletir ve zenginleştirir

Güncellenebilir ortama sahiptir

Zengin ortamlar barındırır

Kullanıcılar ile etkileşime olanak sunar

Kullanıcı pasiftir


9.Soru

Tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, asenkron bir şekilde sunucuyla etkileşime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevlere olanak tanıya programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarım gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan biri değildir?


Bilgilendirici geribildirimler tasarlamak

Bilgilendirici hatalar tasarlamak

Sade olmak

Tutarlı olmak

Aşırı yükü azaltmak


11.Soru

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutlarına ne ad verilir?


Arayüz

Ölçek

Satır

Ayraç

Etiket


12.Soru

Görsel algımızın kesintisiz nitelikteki formları tamamlamaya ve bütünü görmeye yatkın olmasını ifade eden Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Şekil Zemin ilişkisi

Tamalama ilkeleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyim tasarımını oluşturan aşamalardan değildir?


Strateji geliştirme

Yapı oluşturma

Kapsam belirleme

Gövde oluşturma

İskelet oluşturma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarım gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan biri değildir?


Tutarlı olun

Dürüst olun

Aşırı yükü azaltın

İki saniye kuralı

Sık kullanılanlar için kısayol kullanın


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan demografik değişkenlerden biridir?


Kişilik

Cinsiyet

Aile

Zaman

Duygusal Durum


16.Soru

Objeler arasındaki mesafenin onları nasıl bir bütün veya alt gruplar halinde algılamamızı etkilemesiyle ilgili olan Gestalt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Şekil Zemin ilişkisi

Tamalama ilkeleri


17.Soru

Duyarlı web tasarımın faydalarından olan, kullanıcısına ekranı büyütmeden sadece aşağı ve yukarı parmak hareketleriyle gezinme imkanı sunan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kolay kullanım

Kolay bakım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet

Kullanışlı menu


18.Soru

Sayfa düzeninde grafik tasarımcıların navigasyon ve içeriği kontrollü bir şekilde yerleştirmek, görsel iletişimi sağlamak ve ekran üzerindeki ilgi merkezini belirlemek için kullandıkları temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Izgara sistemi

Görsel ritim

Boşluk

Ekran çözünürlüğü

Görsel hiyerarşi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tasarım Belgesinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


İçindekiler ve giriş

Tasarıma genel bakış

Tasarım bütçesi

Kurallar

Tasarım özellikleri


20.Soru

‘‘Proje hedeflerini somut tasarım çözümlerine dönüştürme ve tasarım ekipleri için kavramsal ve biçimsel yönü sağlamadan sorumludur. ’’rol tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Öncü Tasarımcı/Lider

Teknik Öncü

Yaratıcı Yönetmen

Arkayüz Geliştirici

Önyüz Geliştirici