Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #593541

I. Ekonomik koşullar

II. Ürün/hizmet

III.  Kullanıcı

IV. Etkileşim

V. Kültür

Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerin bileşenlerindendir?


II-III-IV

II-IV

I-II-III

I-II-III-IV-V

II-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Kullanıcı tasarımı ile ilgili görüşler ürün/hizmet, kullanıcı ve etkileşim olmak üzere üç bileşen etrafında toplanmaktadır. Bu bileşenler sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar gibi bağlamsal faktörlere yönelik olarak şekillenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum