Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #582227

Aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisi tekrar eden elemanlar tarafından yaratılan bir motifi tanımlar?


Denge

Vurgu

Ritim

Hiyerarşi

Bütünlük


Yanıt Açıklaması:

Ritim, tekrar eden elemanlar tarafından yaratılan bir motiftir. Tıpkı müzikteki vuruşlar gibi, tasarımdaki elemanların tutarlı bir biçimde tekrar etmesi, izleyicinin bakışının sayfada kolayca gezinmesini sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum