Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Donald Norman’nın kullanıcı faaliyet döngüsünün üç ana evresi vardır. Aşağıdakilerden hangisinde bu üç ana evre verilmiştir?


Planın Hazırlanması-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması

Amacın Oluşumu-Planın Hazırlanması-Değerlendirme Aşaması

Risklerin Belirlenmesi-Planın Hazırlanması-Değerlendirme Aşaması

Amacın Oluşumu-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması

Risklerin Belirlenmesi-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web ve baskı için gelişmiş grafikler oluşturmayı isteyen profesyonel tasarımcılara yönelik, güçlü ve endüstri standardı hâline gelmiş piksel tabanlı bir resim işleme düzenleme programıdır?


Photoshop

Tipografi

Fireworks

Flash

Dreamweaver


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir programlama dilidir?


MySQL

ASP.Net

PostgreSQL

Oracle

SQL Server


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı odaklı bir arayüz tasarımı oluşturabilmek için metin kullanımı ile ilgili dik- kat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Metin kullanımı mümkün oldukça azaltılmalıdır.

Paragraflar kısa tutulmalı ve her bir paragrafta bir düşünceye yer verilmelidir.


Profesyonel bir imaj yaratmak adına sıkıcı olmak yerine, çekici ve kişiye özel olmak

İyi okuyucu olarak nitelendirilen kullanıcılar için uzun metinler tercih edilmelidir.

İllüstrasyon ve görsel kullanımına önem verilerek daha okunabilir metin alanları yaratılabilir.5.Soru

Arayüzünde açılır menüler, menü çubukları, ikonlar kullanılmış çok parlak renkler tercih edilmiştir. Microsoft firması Widows 1.0 adlı işletim sistemini piyasaya sunmuş olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1980

1982

1984

1985

1986


6.Soru

Tasarım gerçekleştiren, geliştiren, tasarım stratejisi oluşturan, ürün üzerindeki etkileşimli ögeleri belirleyen kişiye ne denir?


Kullanıcı Arayüz Tasarımcısı

Etkileşimli Tasarımcı

Programcı

WEB Tasarımcısı

Görsel Tasarım Uzmanı


7.Soru

İkonlar temsil etme biçimleri açısından farklı tanımlamalara sahip olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamalardan biri değildir?


Benzeşim

Sembolik

Örnek/Model

İdeogram

Rastlantısal


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım belgesinde yer alan özelliklerden biri değildir?


Kullanılabilirlik testleri

Kullanılabilirlik testleri

Tasarım özellikleri

Proje mimarisi

Uygulama planı


9.Soru

Denise Jacobs’un ilham almak için beş adımlık kılavuzunda “Herhangi büyük ezici işlemi küçük yönetilebilir parçalara bölün. Her zorluğun üstesinden gelindiğinde kendinizi ödüllendirin (örneğin, bir görev tamamlandığında bir mola verin ya da yürüyüşe çıkın). Bu büyük bir motive kaynağı olabilir.” bu ifade hangi adımı tanımlamaktadır?


Zorlukların üstesinden gelin

Çalışmalarınızı oyunlaştırın

Net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirleyin

Durumunuzu koruyun

Destansı olun


10.Soru

Aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisi tekrar eden elemanlar tarafından yaratılan bir motifi tanımlar?


Denge

Vurgu

Ritim

Hiyerarşi

Bütünlük


11.Soru

“Açıkça tanımlanmış hedefleri olan, sade ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.” Bu bilgi aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olmalıdır?


Açık ve sade bir kullanıcı raporu

Tutarlı bir kullanıcı raporu

Başarılı bir etkileşimli tasarım

WEB tasarımı

Güvenir bir kullanıcı arayüzü


12.Soru

Görsel algımızın kesintisiz nitelikteki formları tamamlamaya ve bütünü görmeye yatkın olmasını ifade eden Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Şekil zemin ilişkisi

Tamamlama


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyarlı web tasarım yaklaşımlarından biridir?


Uyarlanabilir tasarım

Kolay kullanım

Kolay bakım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet


14.Soru

“Tasarım ekibi tarafından sağlanan çizimler, tel kafesler, HTML biçimlendirme ve CSS dayalı varlıkları oluşturmak için web veya etkileşimli teknolojileri ve betik dilleri kullanmaktan sorumludur.” rol tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Teknik Öncü

Görsel Tasarımcı

Proje Yöneticisi

Önyüz Geliştirici

Arkayüz Geliştirici


15.Soru

I. Müşteri Analizi

II. Renk Seçimi

III. Taslak Oluşturma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri web tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

Hepsi


16.Soru

“Tasarımcılar, yaratıcılığa ulaşmada en iyi yöntemin ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptir. Bir oturum sırasında bir başkan ve bir sekreter belirlenir. Oturumları genellikle yarım saat ile kırk beş dakika arasında sürer. Bu toplantılarda mümkün olduğunca çok fikir üretilir. Daha sonra aynı grup ya da başka bir grup, ortaya atılan fikir ve kavramların bir değerlendirmesini yapar. Ne kadar zayıf ve etkisiz olursa olsun; bütün olasılıklar gözden geçirilir. Aslında bir araya gelen, hayal güçleridir. Bu toplantılarda ortaya atılan fikir ve kavramların saçma ya da konu ile bağlantılı olup olmaması hiç önemli değildir. Akla gelen her şey, değerlendirilmek üzere ortaya konulur.” Bu açıklama hangi yaratıcı yöntemi ifade etmektedir?


Dikey ve Kapsamlı Düşünme Yöntemi

Kuluçka Aşaması

Sentez Aşaması

Görsel İncelemeler Aşaması

Beyin Fırtınası.


17.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı açısından, kullanıcı özelliklerine ve gereksinimlerine göre tasarım amacına yönelik sınıflamaların yapılması ve sorunların gruplandırılmasın önemli rol oynayan yöntem hangisidir?


Boylamsal Araştırmalar

Saha Çalışması

İlişkiler Haritası

Gölge Çalışması

Katılımcı Gözlemi


18.Soru

Web uygulama geliştirmede geliştirilen süreçler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Ön yüz geliştiriciler
II. Arka yüz geliştiriciler
III. Grafik tasarımı


Yanlız I

Yanlız II

Yanlız III

I ve II

I, II ve III


19.Soru

Görsel öğrenmeyi sağlayan temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
I. Bilgi
II. Grafik tasarım
III. Etkili sunum


Yanlız I

 

Yanlız II

 

Yanlız III

 

I ve II

I,II ve III


20.Soru

Klavyeden bilgi girişi

Fare kullanımı

Mikrofon kullanımı

Kamera kullanımı

Yukarıdakilerden hangileri mekanik etkileşime örnektir?


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV