Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #536596

Aşağıdakilerden hangisi ürün merkezli kullanıcı deneyiminin ölçütlerinden biri değildir?


Kullanıcıyı anlama

Ürün fiyatı

Estetik deneyim

İhtiyaç duyulma

Değişebilir olma


Yanıt Açıklaması:

Bahsedilen ölçütler, “kullanıcıyı anlama”, “öğrenilebilir ve kullanılabilir olma”, “ihtiyaç duyulma”, “değişebilir olma”, “etkili tasarım süreci”, “uygunluk”, “estetik deneyim” ve “kontrol edilebilirlik”tir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum