Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Arayüz tasarımı tarihinde 1984’ten günümüze kadar olan süreci kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Komut Satırı Arayüzü

İşitsel Arayüz Dönemi

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

Hareketsel Arayüz Dönemi

Dijital Dönem


2.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımında “Neden?” sorusuna yanıt arandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Yapıyı oluşturma

Kapsamı belirleme

Strateji geliştirme

Görsel tasarımı oluşturma

İskeleti oluşturma


3.Soru

Tasarım sürecinde yaratıcılığı besleyen ve süreci özgünleştiren unsura ne ad verilir?


İlham

Fikir

İlk örnek

Beyin fırtınası

Kuluçka aşaması


4.Soru

Microsoft firması Widows 1.0 adlı işletim sistemini hangi tarihte piyasaya sürmüştür?


1984

1973

1985

1980

1983


5.Soru

Etkileşimli tasarım ağırlıklı olarak “kendi başına yap” estetiği, anti ticaret ve anti sanat duyarlılığına odaklanan Fluxus hareketinden etkilenmiştir. Fluxus sözcüğü, doğadaki ve insan yaşamındaki sürekliliği, değişimi ve yenilenmeyi, durağanlığa karşı koyuşu ifade etmektedir. Bu açıdan aşağıdakilerden hangisi etkileşimli bir tasarım ortamına örnektir?


Televizyonda dizi seyretmek.

Herhangi bir kişinin Facebook’ta yapılan bir paylaşıma yorum yapması.

Youtube’da her hangi  bir eğitim videosu izlemek.

Konsere gidip müzik dinlemek.

Radyoda müzik dinlemek.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyarlı web tasarımın faydaları arasında sayılamaz?


Kolay kullanım

Kolay bakım

Özgün tasarım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet


7.Soru

Kullanıcı arayüzü tasarımı konsepti ilk olarak MIT’de çalışan ve 1945 yılında yayımladığı “As We May Think” adlı makalede ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Douglas Engelbart

Vannevar Bush

Stephen W. Hawking

Johann Gregor Mendel

Richard Feynman


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde rengin boyutları tam ve doğru olarak belirtilmiştir?


Uzunluk-Genişlik-Derinlik

Uzunluk-Form-Ton

Derinlik-Genişlik-Ton

Uzunluk-Yakınlık-Sıcaklık

Form-Ton-Sıcaklık


9.Soru

Bilgi ya da verilerin çizelge ve grafikler gibi görsel unsurlarla oluşturulan sunuma ne ad verilir?


Veri görselleştirme

Piktogram

İdeogram

Grafik

İkonografik


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün merkezli kullanıcı deneyiminin ölçütlerinden biri değildir?


Kullanıcıyı anlama

Ürün fiyatı

Estetik deneyim

İhtiyaç duyulma

Değişebilir olma


11.Soru

‘‘Tek satır kod yazmadan, projenin kurgusu ve işlevselliği hakkında hem yazılımcıya hem de müşteriye fikir sahibi olma imkânı sağlayan proje ön hazırlık aşamasıdır.” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarıma Genel Bakış

Tel Kafes

Uygulama Planı

Kurallar

Varsayımlar ve Stüdyo Kısıtlamaları


12.Soru

Mobil veya web ortamında bir ürün ya da hizmetin başarısız olmasında en sık görülen neden aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?


Mobil veya web ortamının başarısız teknolojiye sahip olması

Ürün veya hizmet stratejisinin açık bir şekilde belirlenmemesi

Kullanıcıların yeterli doğru bilgiye sahip olmaması

Ürün veya hizmetlerin çağın gereklerini karşılamıyor olması

Yapım aşamasının uzun ve maliyetli bir süreç gerektirmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarım için her zaman kullanılabilecek bir kavramdır?


Başarılı olması

Güvenli olması

Açık ve net olması

İhtiyaçları karşılaması

Güncelliğini koruması


14.Soru

Objeleri çevreleri ile birlikte algılama biçimimizi ifade eden Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Tamamlama

Şekil zemin ilişkisi


15.Soru

Kullanıcı odaklı bir arayüz tasarımı oluştururken metin kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Metin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Paragraflar kısa tutulmalı

Profesyonel bir imaj yaratmak adına sıkıcı olmak yerine, çekici ve kişiye özel olmak daha faydalı olabilir.

Her bir paragrafta birden çok düşünceye yer verilmelidir.

İllüstrasyon ve görsel kullanımına önem verilerek daha okunabilir metin alanları yaratılabilir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyarlı web tasarımının faydalarından birisi değildir?


Kolay kullanım

Kolay bakım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet

Kontrol gerektirmemesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özellikleri ve gereksinimi belirlemede kullanılan yöntem ve tekniklerden biri değildir?


Etnografi

Saha Çalışması

Demografik

Gölge Çalışması

Katılımcı Gözlemi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arka-yüz geliştiricilerinin bildikleri programlama dillerinden biri değildir?


PHP

ASP

Ruby

Sybase

Python


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem daha çok içeriğin kullanıcıya ulaşmasını sağlar hemde bu içeriklerin iyi anlaşılır bir halde sunumuna imkan tanır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

İkon kullanımı


20.Soru

I. Kişiselleştirme

II. Yapay Zekâ

III. Hareketlilik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Web 3.0’ın yapısında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

Hepsi