Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #591054

Arayüz tasarımı tarihinde 1984’ten günümüze kadar olan süreci kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Komut Satırı Arayüzü

İşitsel Arayüz Dönemi

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

Hareketsel Arayüz Dönemi

Dijital Dönem


Yanıt Açıklaması:

1984’ten günümüze kadar olan süreci kapsayan ve komut dizinleri yerine ikon, menü ve pencereler gibi görsel ögelerin kullanıldığı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü bugün kullanıcı arayüzü tasarımı işitsel ve dokunsal arayüzleri de kapsar duruma gelse de hâlen çoğunlukla grafiksel kullanıcı arayüzünü karşılamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum