Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #20959

I. Nüfus II. Gelir III. Döviz kurları IV. Alt yapı V. İklim ve topografya Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri dış pazarlara açılırken dikkate alınması gereken Pazar demografiklerindendir?


Yalnız I
I ve II
I,II ve III
III, IV ve V
I,II,III, IV ve V

Yanıt Açıklaması: Soruda verilen maddelerin tamamı dış pazarlara açılırken dikkate alınması gereken Pazar demografiklerindendir
Yorumlar
  • 0 Yorum