Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #21412

I. Müşterilerin farklı beklenti ve istekleriII. Müşterilerin ürünleri ve hizmetleri elde etmek için tercih ettikleri aracılar III. Müşterilerin ödemeye razı oldukları bedellerIV. Kendilerine özgü nitelikleri bulunan dağıtım kanalı yapılarıYukarıdaki faktörlerden hangilerine uluslararası pazarlarda dağıtım kararları alınırken dikkat edilmelidir?


I, II, III ve IV
I, II ve III
I ve II
II ve III
II, III ve IV

Yanıt Açıklaması: Uluslararası pazarlarda dağıtım kararlarını etkileyen çok fazla sayıda ve çok katmanlı birçok değişkenin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların başında, ekonomik koşullara ve kültüre bağlı olarak farklı ülkelerde hedef pazarı oluşturan müşterilerin farklı beklenti ve isteklere sahip olması gelmektedir. Müşterilerin satın alacakları ürünleri ve hizmetleri elde etmek için tercih ettikleri aracılar ve satış noktaları ile ödemeye razı oldukları bedeller de değişmektedir. Bir diğer önemli faktör de farklı ülke pazarlarında kültürün ve müşterilerin taleplerine göre değişik biçimlerde şekillenmiş ve kendilerine özgü nitelikleri bulunan dağıtım kanalı yapılarının gözlenmesidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum