Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #21460

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel araçlarından birisi değildir?


Fiyatlama
Reklam
Halkla ilişkiler
Kişisel satış
Satış tutundurma

Yanıt Açıklaması: Fiyatlama pazarlama iletişimi karmasının değil, pazarlama karmasının bir unsurudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum