Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #21516

I. Maliyetler II. Pazar koşulları ve müşteri davranışları (talep veya değer) III. Rekabet koşulları IV. Yasal, siyasi ve ekonomik koşullar V. İşletmenin genel politikaları ve pazarlama karması Yukarıdaki unsurları inceleyen bir işletme uluslararası pazarlarda fiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlamak istemektedir?


Rakiplerin tepkilerini belirlemek,
Satış politikasını belirlemek
Fiyatın yapısını anlamak
Karlılığı belirlemek
Maliyetleri belirlemek

Yanıt Açıklaması: Yukarda belirtilen unsurlar uluslararası pazarlarda uygulanan fiyatın yapısını anlayabilmek için incelenmesi gereken faktörlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum