Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #368114

Müşterilere ulaşmak için gerekli olan iletişim kanallarında sıkıntı varsa çokuluslu işletmeler hangi yaklaşımı tercih etmektedirler?

 


Bütünleşik pazarlama iletişimi

 

Reklam

 

Sponsorluk

 

Doğrudan satış

 

Halkla ilişkiler

 


Yanıt Açıklaması:

Ülke pazarlarında müşterilere ulaşmak için ihtiyaç duyulan iletişim kanallarının eksikliği ya da sınırlılığı, işletmelerin ülke pazarlarına giriş kararlarını dahi etkilemektedir. Bunlara bağlı olarak özellikle çokuluslu işletmeler, farklı ülkelerde pazarlama iletişimi programlarını etkili biçimde uygulayabilmek için bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını tercih etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum