Küresel Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #382613

Aşağıdakilerden hangisi uyumlaştırma stratejileri hakkında söylenemez?

 


İç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesidir

 

Üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özellikler farklılaşmıştır

 

 

Küresel pazarlarda tüketici istek ve ihtiyaçlarının homojenleşmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır

 

Pazarlama stratejisinde başarılı olmanın yolu ürünü pazara göre uyarlamaktır

 

Kentsel bölgelerden çok kırsal bölgelerde gereklidir


Yanıt Açıklaması:

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama (adaptasyon-uyumlaştırma) iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda, üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özelliklerde farklılaştırmanın gerçekleştirilmesiyle dış pazarlardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretilmesi mümkün olmaktadır. Uyarlama stratejisi incelendiğinde, genellikle ülkelerin kültürlerindeki, ekonominin ve pazarın gelişme düzeyindeki, siyasi ve yasal sistemlerindeki, müşteri değeri ve yaşam tarzlarındaki farklılıkların vurgulanmakta olduğu görülmektedir. Buna göre pazarlama stratejisinde başarılı olmanın yolu, ürünü pazara göre uyarlamaktır. Ürün uyarlamanın gelişmekte olan ülkelerin kentsel bölgelerinden ziyade daha çok kırsal bölgeleri için gerekli olduğu ve ürün uyarlamanın zorunlu olup olmadığına bağlı olmadan bir ürünün pazardaki rekabetçi durumunu yükseltebildiği belirtilmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum