Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1253123

  1. Eğitim seviyesi
  2. Ücret ve ödül
  3. Çalışanların yükselme fırsatı
  4. Kurumiçi iletişim
  5. İşin niteliği ve çalışma koşulları

Yukarıda verilenlerden hangileri kurumsal davranışı yönlendirdiği kabul edilen üç temel unsurdur?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

II, III, V

III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Ücret ve ödül, çalışanların yükselme fırsatı ve işin niteliği ve çalışma koşulları kurumsal davranışı yönlendirmektedir. Doğru cevap, D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum