Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1262312

Aşağıdakilerden hangisi içsel açıdan kurumsal davranışa örnektir? 


Ekonomik davranış

Toplumsal davranış

Makyavelizm

Siyasi davranış

Bilgilendirme davranışı


Yanıt Açıklaması:

Hem çalışanların düşüncelerini, davranış biçimlerini ve tepkilerini hem de kurumun etkileşim ortaklarına karşı geliştirdiği davranışları kapsayan kurumsal davranış türlerini iki ana grupta incelemek doğru olacaktır. İçsel açıdan kurumsal davranış kontrol odağı, öz saygı, öz yeterlik, öz izleme, narsisizm, Makyavelizm, risk alma, A tipi kişilik, proaktif kişilik ve dogmatik–yetkeci kişilik olarak incelenirken dışsal açıdan da ekonomik davranış, toplumsal davranış, siyasi davranış, bilgilendirme davranışı ve kalite davranışı olmak üzere beş ayrı grupta incelenmektedir. Bu nedenle doğru yanıt C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum