Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307168

Amaca ulaşmak için her türlü yolu ve aracı kullanmak mubahtır düşüncesi hangi hangi davranış türüne girmektedir ?


Kontrol odağı

Öz saygı

Öz yeterlilik

Öz izleme

Makyavelizm


Yanıt Açıklaması:

Niccolo Machiavelli’nin düşünceleri üzerine kurulan bu düşünce ve davranış biçimine göre amaca ulaşmak için her türlü yolu ve aracı kullanmak mübahtır. Diğer bir deyişle birey, istediği sonuca ulaşmak için her türlü aracı kullanmakta özgürdür. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum