Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307274

Aşağıdaki kurumsal imaj oluşturma modellerden hangisinde  temel varsayım, kurumların tek bir imajı olmadığı, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesidir?


Struart Modeli

Abratt Modeli

Hatch ve Shultz Modeli

Lego Modeli

Dowling Modeli


Yanıt Açıklaması:

Grahame Dowling’in kurumsal imaj oluşturma modelinde temel varsayım, kurumların tek bir imajı olmadığı, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum