Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307088

Aşağıdakilerden hangisi Miles ve Snow yaklaşımına göre kurumsal kültürün özellikleri ile örtüşmez?


Rasyonel Kültür, 

Koruyucu Kültür,

Geliştirici Kültür,

Analizci Kültür,

Tepki Verici Kültür,


Yanıt Açıklaması:

Miles ve Snow'un kurumsal kültür yaklaşımına göre;

Koruyucu kültür, nispeten muhafazakar, düşük risk almaya, güvenli ve sınırlı bir pazara sahip olmaya yönelmektedir. Risk alma özelliğine sahip olmayan bu kültür tipinde büyüme tercih edilmektedir. Mevcut pazarı koruma ve bu pazarda iyi olma amacı güdülmektedir. * Geliştirici kültür, yeni fırsatlar arama, yeni alanlara ve pazarlara girme, yüksek risk stratejileri benimseme, değişim yaratacak rakipleri zorlama gibi yenilikçi yaklaşımlar peşindedir. Bu kültür sınıfındaki kurumlar rakiplerinden önde giden ve riskleri rakiplerine karşı rekabet avantajına dönüştüren bir yapı sergilemektedir. * Analizci kültür, hem koruyucu hem de geliştirici kültürün belirli özelliklerinin sentezinden oluşan analizci kültür, kararlı ve dengeli bir strateji izlemenin yanı sıra rakiplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol ederek değişime ayak uydurma amacını da gütmektedir. Bu tür kurumlarda mevcut faaliyetlerin etkinliğinin korunup geliştirilmeye çalışılırken bir yandan da rakiplerin stratejileri yakından izlenmektedir.  Başka bir deyişle hem mevcut durum korunarak hem de rakiplerin izinden gidilerek yavaş büyüme hedeflenmektedir.* Tepki verici kültür; değişim bir zorunluluk veya baskı haline geldiğinde, değişim gereklerine cevap verme ve ayakta kalabilme amacıyla değişmeyi yeğlemektir. Değişimin yarattığı baskılar karşısında, bu baskılara etkili tepki göstermeye ve değişimin yarattığı krizlere baş etmek için düzenleyici stratejiler geliştirmeye çalışan bu kültürde mevcut pozisyon korunarak ayakta kalmaya çalışılmaktadır. 

Rasyonel kültür ise Denison ve Spreitzer kurum kültürünün sınıflaması içinde yer almaktadır. Rasyonel kültürde önem atfedilen değerlerin başında rekabet, üretkenlik, işe odaklanma, örgütsel hedeflerin başarılması, yüksek performans, etkinlik ve verimlilik gelmektedir. Amaçların açık ve net olması gerekmektedir çünkü iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara başarıyla ulaşmaya odaklanılmıştır. Motivasyon sağlayan temel faktörler rekabet ve önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmaktadır. Lider, üretimi teşvik eden hedef odaklı, yol gösterici olmalıdır.     

Yorumlar
  • 0 Yorum