Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307139

Hangi seçenekte kurum kültürününe ilşkin özelliklerin tamamı yer almaktadır? I-Kurum tarafından benimsenen temel değerler. II- Bir kuruluşun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışları. III- Aklın kolektif bir şekilde programlanması. IV- Kurum üyelerince paylaşılan temel inançlar ve varsayımlar. V- Kurumdaki işler konusunda bir grup insanın sürekli biçimde paylaştığı duygular.


I, II, V

II, III, IV

I, II, III, IV, V

I, II, IV, V

II, III


Yanıt Açıklaması:

Kurum kültürü kavramı seçeneklerde yer alan bütün özellikleri kapsar.

Yorumlar
  • 0 Yorum