Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1135580

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün olumsuz etkilerinden biri sayılamaz?


Hızlı karar verilmesini sağlar

Yeni oryantasyonlar reddedilebilir

Eleştiriye kapalı bir yapı söz konusu olabilir

Mevcut kültüre karşı eleştiri ve uyarılar gözden kaçabilir

Uyum açısından farklı düşünceler geri plana itilebilir


Yanıt Açıklaması:

Hızlı karar verilmesini sağlar: Kurum için ortak bir dil, istikrarlı bir tercih sistemi ve kabul edilmiş bir vizyon hızlı birlikteliklerin ve sürdürülebilir uzlaş- maların temeli olabilmektedir. Olumlu etkilerden biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum