Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307084

'' Çalışanların işleri kurallar ve düzenlenmelerle belirlenmiş'' bir yapı hangi kurum kültürünün yaklaşımında vardır? 


Deshpande, Farley ve Webster yaklaşımı,

Harrison ve Handy yaklaşımı, 

Deal ve Kennedy yaklaşımı, 

Chang ve Lin yaklaşımı, 

Miles ve Snow yaklaşımı, 


Yanıt Açıklaması:

Deshpande ve arkadaşları; kurum kültürünü, klan, pazar, adokrasi ve hiyerarşi olmak üzere dört sınıfta incelemiştir.

* Klan kültürü, yönetim süreçlerinde esnek olan ve içsel süreçlere odaklanan kültür tipidir. Bu kültürün hakim olduğu kurumlarda bağlılık, sadakat, birlik, katılımcılık, takım çalışması, geleneklere sahip çıkma ve aile olma hissi vardır. Çalışanlar birbirleriyle akraba gibidir; kurallar, düzenlemeler, rekabetçi bir ortam yerine çalışana inanç ve takım ruhu ön plandadır. * Pazar kültürü, adından da anlaşılacağı üzere pazar odaklıdır. Bu kültür tipinde üst düzeyde hedefler başarılarak rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışılmaktadır. Pazarda üstünlük, kazanma hedefi belirgindir. Kurum bir pazardır; liderler yenilikçi. girişimci ve risk alıcıdır. Dış çevreyle ilişkilere, müşterilere ve tüketicilere odaklanılmıştır. *Adokrasi kültürünün temel hedefleri büyüme ve kaynak yaratmadır. Uyum yeteneği, atiklik, dinamizm, yaratıcılık, esneklik ve girişimcilik bu kültürün belirgin özelliklerindendir. Risk almak, esnek olmak ve tolerans kaçınılmazdır. Başarı ve etkinlik için yeni pazarlar bulma, yeni alanlara doğru genişleme önem taşımaktadır. *Hiyerarşi kültürü, içsel süreçlere odaklanan yapısalcı bir kontrol kültürüdür. Bu kültür tipinde durağan örgüt yapısı tercih edilmektedir. Verimlilik, kural ve düzenlemeler, kurallar, ilke ve prosedürler çok önemlidir; özellikle disiplin ve düzenden hoşlanılır. Bu kapsamda kurum içi gözetim, değerlendirme ve yönlendirme öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kurum içinde hiyerarşiye vurgu yapıldığı açıkça görülmektedir. Çalışanların işleri kurallar ve düzenlemelerle belirlenmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum