Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1306996

İşletmelerin rakiplerine göre daha fazla pazar payı veya daha yüksek kârlılık elde edebilmeleri için ürünlerinde, hizmetlerinde farklılık yaratacak gerekli organizasyonel yapının gelişmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangsidir?


Kültürel bilgi

Promosyon

Rekabet avantajı

Motivasyon

Koordinasyon


Yanıt Açıklaması:

Kültürel bilgi, kurumsal kültürü oluşturan ve çalışanlara aktarılması gereken  bilgiler bütünüdür. Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç olarak tanımlanabilir. Motivasyon, harekete geçirici, hareketi devam ettirici ve olumlu yöne yöneltici üç temel özelliğe sahip bir güçtür. Promosyon, çalışanların motivasyonlarını arttırmak için kullanılan dışşsal motivasyon kaynaklarıdır. Koordinasyon, bir işletmenin karmaşıklığı ile doğru orantılı olarak önem kazanan bir haberleşme sistemi fonksiyonudur. İşletme içindeki her bölümün diğer bölümlerin yaptığı ve yapacağı işlerden haberdar olması hâlinde etkin bir koordinasyondan bahsedilebilir. Rekabet avantajı, işletmelerin rakiplerine göre daha fazla pazar payı veya daha yüksek kârlılık elde edebilmek için ürünlerinde, hizmetlerinde farklılık yaratacak gerekli organizasyonel yapının gelişmesine olanak sağlayan bir faktör olarak tanımlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum