Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307077

Chang ve Lin Yaklaşımı’na göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

I- İşbirliği kültürü- Rekabet, hedef başarımı, üretim, etkinlik, kar odaklı ölçüler

II- Tutarlılık kültür- Düzen kurallar ve düzenlemeler, tekdüzelik, verimlilik

III- Yenilikçi kültür- Yaratıcılık, girişimcilik, uyum yeteneği, dinamizm


I, II, III

II, III

I, II

I, III

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Chan ve L­in Yaklaşımı'na göre kurum kültürü sınıflandırmaları ve başlıca özelli­kleri­ şunlardır:

İş Birliği Kültürü:Güven, bilgi paylaşımı, is birliği, takım çalışması

Yenilikçi Kültür: Yaratıcılık, girişimcilik, uyum yeteneği, dinamizm

Tutarlılık Kültürü: Düzen, kurallar ve düzenlemeler, tekdüzelik, verimlilik

Etkinlik Kültürü: Rekabet, hedef başarımı (amaca ulaşma), üretim, etkinlik, kâr odaklı ölçüler

Yorumlar
  • 0 Yorum