Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307236

Hatch ve Shultz’un model-inde kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişki,nasıl açıklanmaktadır?


Kültür, imaj ve kimliik

arasındaki ilişki, karşılıklı birbirine bağlılığın söz konusu olduğu dairesel süreçler ile açıklanmaktadır.

Kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişki bir değişken olarak ele alınmaktadır.

Kurumsal imajın sonucunda oluşan bir

    kurumsal itibar ve onun aracılığıyla gerçekleşen performans ve kurumun          hayatta kalmasının sağlanması yer alınmaktadır.

Özdeğerler ve kurumsal kültürü, kurumsal felsefen bir sonucu ve kurumsal

kişiliğin bir katmanı olarak ele alınmaktadır.

Kurumların tek bir imajı yoktur, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesidir. 


Yanıt Açıklaması:

Kültür, imaj ve kimliik

arasındaki ilişki, karşılıklı birbirine bağlılığın söz konusu olduğu dairesel süreçler ile açıklanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum