Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1240678

I. Küçük ve orta ölçekli kurumlarda genelde heterojen yapılı bir kültür hakimdir.

II. Farklı birim ve departmanların kendi içlerinde aynı kültüre sahip olmaları gerekir.

III. Kültür kavramı grup özelliği taşımaktadır. 

Kurum kültürü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Kurum Kültürünün Oluşumu
Kültür kavramı bir grup özelliğidir.

Alt Kültür / Baskın Kültür
Küçük ve orta ölçekli kurumlarda genellikle homojen bir kültürel yapı görülür. Organizasyonların çoğu küçük birer işletme olarak hayatlarına başlamışlardır. Bu dönemdeki yapıları işletme sahibinin etrafında toplanmış ve herkesin birbirini çok iyi tanıdığı küçük bir grup şeklindedir. Bu nedenle kültürün oluşmasında birebir etkisi olan kurucu yani lider herkese eşit mesafededir ve kendi değer ve inançlarını gruba benimsetmekte etkisi oldukça yüksektir. Özellikle kurucusu tarafından yönetilmeye devam eden kurumlar oldukça güçlü ve köklü kültürlere sahiptirler. Ancak büyük ölçekli kurumlarda tek ve homojen bir kurum kültürünün olması mümkün olmayabilir. Farklı birimlerin ve departmanların kendi içlerinde farklı kültürleri olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum