Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307247

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerindendir?


Ürün ve hizmetler 

Ürünlerin satıldığı mağazalar 

Medya raporları 

Ürünlerin üretildiği fabrikalar 

 Kurumsal isim ve logo 


Yanıt Açıklaması:

Somut bileşenler : Ürün ve hizmetler, Ürünlerin satıldığı mağazalar, Ürünlerin üretildiği fabrikalar, İletişim biçimleri (reklam, promosyon), Çalışanlar 

Soyut bileşenler: Kurumsal, çalışanlar ya da çevre hakkındaki politikalar, Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları, Var olan ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu, Medya raporları. Cevap C’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum