Kurum Kültürü Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Liderlik tarzları kaç grupta ele alınmaktadır? 


6

5

4

3

2


2.Soru

Hangi seçenekte bir A tipi kişilik özelliği yer almaktadır?


Gösteriş meraklısı değildir.

Karar verdiği işi bitirme zamanı konusunda taviz vermez.

Yarışmak için değil, eğlenmek, iyi vkit geçirmek için oyun oynar.

Takım çalışmasına yatkındır.

Çeşitli hobilleri vardır


3.Soru

Çalışanların davranışlarına, kurum kültürü nasıl yerleşmektedir?


Yönergeler,

Yazılı Uyarılar,

Sözlü Uyarılar,

Semboller,

Tüzükler,


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görev kültüründe en önemli ögedir?


Bireysel çaba

Ödül 

Takım çalışması

Övgü

Promosyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin biyografisi olarak nitelendirilir?


Aldığı kararlar

Verdiği emirler

Çalışma saatleri

İletişim şekli

Hitabet tarzı


6.Soru

I. Bilişim teknolojileri ve özelllikle de İnternet’in ortaya çıkışı

II. Rekabetin azalması

III. Küreselleşme 

Yukarıdakilerden hangileri kurum kültürünün önemini artıran etmenlerdendir?


Yalnız II

Yalnız I

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal markanın oluşmasında gerekli ögeler, bir arada ve doğru olarak verilmiştir?


simge, fikir, tarz

simge, sözleşme, tarz

resim, fikir, sözleşme

resim, fikir, tarz

bağlam, simge, tarz


8.Soru

Kurumlar için doğru bir kurumsal imajın getirdiği sonuçlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Yeni ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda mevcut olumlu algının bu ürün ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar.

Daha yüksek bir fiyat talep edebilir.

Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar.

Dağıtım kanalı gücü sağlar.

Ağızdan ağıza yayılmada olumsuz sonuca neden olur.


9.Soru

Yapılan işin toplum tarafından övülüp, beğenilecek politikalar üretip uygulanmasının kuruma katkısı olabilir mi?


Kurumsal İtibar,

Kurumsal Kültür,

Kurumsal Dinamikler,

Kurumsal İletişim,

Kurumsal Bağlılık,


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin özellikleri arasında yer alır?


Başarısı sisteme bağlıdır.

Statükoyu korur.

Varolan hedefe hizmet eder.

Biçimsel yapılardan güç alır.

Üst kademede yer almayabilir.


11.Soru

Kurum içinde farklı birim ya da departmanlarda kurum geneline hâkim olan kültürden farklı bir kültür söz konusu olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunu ifade eden terimdir?


Üst kültür

Alt kültür

Yan kültür

Sapkın kültür

Zayıf kültür


12.Soru

  1. Düzenleme
  2. Ayarlama
  3. İstihdam
  4. Uygulama
  5. Motive etme

Yukarıdakilerden hangileri yönetim sürecinin süreçleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü ile ilgili söylenemez?


Bir kurumda çalışanlar tarafından keşfedilip paylaşılan fikir ve düşünceleri temel alır.

Nerede, nasıl davranılması gerektiği konusunda eylemlere yön veren değerlerdir.

Bir grup ya da örgütün üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları paradigmalar, temel değerler, semboller ve uygulamalar bütünüdür.

Kurum kültürü çalışanların davranış kalıplarını, işlerin yapılış şeklini, kurum içindeki günlük hayatı düzenler.

Kurum kültürü çalışanların davranış kalıplarını, işlerin yapılış şeklini, kurum içindeki günlük hayatı etkilemez.


14.Soru

"Bir nesnenin, insanların onu nasıl hatırladığı, tarif ettiği ve nasıl ilişkilendirdiğiyle oluşan, o nesnenin nasıl bilindiğine dair anlamlar setidir" ifadesi hangisinin tanımıdır?


Kurum

Kültür

İmaj

Hedef

İçerik


15.Soru

Bir sigorta firmasının tüm üyelerinin marka kimliğiyle uyumlu bir şekilde güvenilirliği ön planda tutan tutum ve davranışlar sergilemesi marka yönetiminde nasıl bir yaklaşıma işaret etmektedir?


Seçkisel

Bireysel

İşbirlikçi

Bütünsel

Kapsayıcı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerindendir?


Ürün ve hizmetler 

Ürünlerin satıldığı mağazalar 

Medya raporları 

Ürünlerin üretildiği fabrikalar 

 Kurumsal isim ve logo 


17.Soru

Kurum içinde farklı birim ya da departmanlarda kurum geneline hâkim olan kültürden farklı bir kültür söz konusu olabilir. Buna “..............” denir. Burada bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Baskın kültür

Alt kültür

Güçlü kültür

Zayıf kültür


18.Soru

Kurumun tüm reklam, halkla ilişkiler, kurum içi iletişim, sponsorluk faaliyetleri hangi kapsamda değerlendirilmektedir?


Kurum kültürü

Kurumsal itibar

Kurumsal iletişim

Kurum imajı

Kurum kimliği


19.Soru

Geleneksel olarak düzenlenen piknikler, hangi tür törenlere örnek olarak verilebilir?


Statü töreni

Teşviş töreni

Yenileme töreni

Çatışma azaltıcı törenler

Bütünleşme törenleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın oluşmasında önemli olan üç faktör arasındadır?


Sosyal sorumluluk

Kurum sermayesi

Çevre

Dayanışma

Kalite