Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1255711

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal marka yaratmanın faydalarından biri değildir?


Satış, kar ve nakit akışı sağlama

Pazarlamayı daha etkili ve verimli kılma

Rakiplerle arasında farklılaşma yaratma

Pazar payı kaybını artırma ve hızlandırma

Müşteri sadakati oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Güçlü bir kurumsal marka yaratmanın faydalariı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Güçlü bir kurumsal marka satış, kâr ve nakit akışı gibi sonuçları getirir 2. Daha iyi bir finansal performans gösterilmesini destekler,3. Şirketin yüksek kalteli fiyat uygulamasına olanak sağlar,4. Müşteri sadakati yaratır,5. Pazarlamayı daha verimli ve etkili kılar,6. Rakiplerle arasında bir farklılaşma yaratır,7. Yetenekli insanların şirketi tercih etmelerine katkı yapar,8. Pazar payı kaybını yavaşlatır veya durdurur,9. Şirketin mal ve yatırımcı piyasalarda cazibesini artırır,10. Kural koyucuların karmaşık kararlarının şekillendirilmesine yardımcı olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum