Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1255522

House ve Howell tarafından 1977 yılında tanımlanan liderlik ne tarz bir liderliktir?


Otoriter Liderlik,

Hümanist Liderlik,

Karizmatik Liderlik,

Koç-stili Liderlik,

Etkileşimci Liderlik,


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların, liderlerinin kahramanca ve olağanüstü yeteneklere sahip olduğuna inandıkları bu liderlik tarzı 1977 yılında House ve Howell adlı araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmıştır.
Karizmatik liderlik tarzında, izleyenler liderlerinin sahip olduğu özelliklerden etkilenerek onu kendilerine model almaktadırlar. Liderlerini bir kahraman olarak görerek her yönü ile onu takdir etmekte ve sorgusuzca onu takip etmektedirler. Karizmatik liderler, örgüt içinde çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini artırarak onları ortak misyonun başarılmasında diğer grup üyeleri ile iş birliğine daha istekli hâle getirir. Bunu sağlamak için de karizmatik lider, izleyicilerini yüksek beklentilere yönlendirmek ve onların bu beklentileri gerçekleştirebileceklerine inandığını ve onlara bu konuda güvendiğini göstererek cesaretlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak için çaba harcar. 

Karizmatik liderin grup üyelerini peşinden sürükleyen büyüleyici bir yapısı vardır. Bu nedenle etkinliği yüksektir. Kararları kendisi verir ve her sözü emir kabul edilir. Astlarıyla mesafeli olmasına rağmen emirleri kolaylıkla yerine getirilir. Karizmatik liderlerin insanları ve toplumları etkileme gücü oldukça fazladır.

Yorumlar
  • 0 Yorum