Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307268

Hatch ve Shultz Modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Karmaşık bir modeldir.

Kültürü bir bağlam olarak değil bir değişken olarak ele alır. 

Modelin beş bileşeni vardır.

Model kültüre gereken önem vermediği gerekçesi ile eleştirilmektedir.

Bileşenler döngüsel süreçler çerçevesinde açıklanır. 


Yanıt Açıklaması:

Hatch ve Shultz’un modeli; kurumsal kültür, kimlik ve imaj arasındaki ilişkiye en çok odaklanan ve kültürü, Dowling gibi bir değişken olarak değil bir bağlam olarak ele alan bir model olması neden ile kurumsal kültür ve kurumsal imaj ilişkisi anlamında en önemli modeldir. Hatch ve Shultz, modellerinde kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişkiyi, karşılıklı birbirine bağlılığın söz konusu olduğu dairesel süreçler ile açıklamaktadırlar. Son derece yalın bir model olmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu modelin yalnızca üç bileşeni vardır: Kültür, imaj ve vizyon. Kültüre gereken önem vermediği gerekçesi ile eleştirilen model ise Abratt Modelidir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum