Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307359

Aşağıdakilerden hangisi etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?


 Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek. 

Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek. 

Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak. 

Grup üyelerini kendi hâline bırakarak her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemesine, plan ve program yapmasına izin vermek

Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak. 


Yanıt Açıklaması:

Etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler şöyle sıralanabilir:

1. Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek.

2. Kültürü, misyon, hedefler, stratejiler, yapı ve süreçlerle uyumlu ve tutarlı kılmak. 3. Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.

4. Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak.

5. Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak.

6. Koçluk, mentorluk, eğitim uygulamalarını yönetmek.

7. Ritüelleri, sembolleri, şirket efsanelerini canlı tutmak.

8. Alt kültürlerin özelliklerinden yararlanmak.

9. Başarılı uygulamaları desteklemek ve yönetmek. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum