Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307419

Kurum kültürünün kurum performansı üzerindeki etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 


Kurum kültürü, kurumun uzun dönemli ekonomik performansı üzerinde kayda değer etkiye sahiptir.

 

Zayıf kültürler, kurumlar değişime ihtiyaç duyduklarında kurumları adaptasyondan alıkoydukları için başarısızlığa neden olmaktadırlar.

 

Kurumları başarısızlığa götüren kültürlere nadir rastlanmaktadır.

 

Kurumları başarısızlığa götüren kültürler, yıllar içerisinde yavaşça ve genellikle kurumların performansı iyi giderken ortaya çıkarlar.

Değiştirilmeleri oldukça zor olsa da kültürler olumlu performansı destekleyecek bir hâle getirilebilirler.


Yanıt Açıklaması:

Kurum kültürünün, kurum performansı üzerine etkilerini araştıran Kotter ve Heskett ise yaptıkları araştırmanın sonucunda kurum kültürünün etkilerini şu şekilde sıralamışlardır:

  1. Kurum kültürü, kurumun uzun dönemli ekonomik performansı üzerinde kayda değer etkiye sahiptir. Yönetim için anahtar olan destek gruplarının (müşteriler, paydaşlar, çalışanlar) tamamına vurgu yapan kültürlere sahip kurumlar diğerlerine kıyasla yüksek ekonomik başarı elde etmektedirler.
  2. Kurum kültürü her geçen gün kurumların başarısı üzerindeki önemini artıracaktır. Zayıf ve sağlıksız kültürler, kurumların stratejik ve taktiksel değişimlere ihtiyaç duyduklarında kurumları adaptasyondan alıkoydukları için başarısızlığa neden olmaktadırlar. Değişimin giderek daha kaçınılmaz hâle geldiği dünyada bu nedenle kültür daha önemli olacaktır.
  3. Kurumları başarısızlığa götüren kültürler nadir değildir. Kolaylıkla gelişebilirler ve zeki ve çalışkan insanlarla dolu olan kurumlarda bile ortaya çıkabilirler. Uygun olmayan davranışları besleyen ve daha uygun stratejilere adapte olmaktan alıkoyan kültürler, yıllar içerisinde yavaşça ve genellikle kurumların performansı iyi giderken ortaya çıkarlar. Böyle kültürler bir kez ortaya çıktıklarında onları değiştirmek son derece zordur çünkü dahîl olan bireyler tarafından farkına varılmazlar.
  4. Değiştirilmeleri oldukça zor olsa da kültürler olumlu performansı destekleyecek bir hâle getirilebilirler. Bu değişim karmaşıktır ve zaman alır ve liderlik gerektirir ki bu kimi zaman mükemmel yönetimden daha zordur.

Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum