Kurum Kültürü Deneme Sınavı Sorusu #1307454

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kurum kültürü ile ilişkili değildir?


Kurumun kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen değerler.

Çalışanların davranışlarını yönlendirmesi

Kurumun kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen inançlar. 

Kurum kültürü sosyal bir yapıdır. 

Kurum yöneticilerinin sermayesi ile oluşan ekonomik yapı.


Yanıt Açıklaması:

Bu geniş tanımlamadan sonra kurum kültürünün kısa bir tanımını yapmak gerekirse
kurum kültürü, bir kurumda kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen, değerler, inançlar ve bunların iş yapış biçimini ve çalışan davranışlarını yönlendirmesi ile oluşan sosyal yapıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum