Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #575539

I. Kısa mesaj II. Sosyal medya haber odaları III. Kapalı devre TV yayını IV. Elektronik posta V. Kurumun sosyal ağ siteleri Yukarıdakilerden hangileri çift yönlü bilgi iletişim teknolojileri kapsamındadır?


I-II-III

I-II-IV-V

II-III-IV-V

II-III-V

III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Kurumlarda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, destekleyen ve kolaylaştıran araç ve ortamları kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal bloglar, kurumun sosyal ağ sitesi / siteleri, kısa mesaj, sosyal medya haber odaları, elektronik mail  olarak ifade etmek mümkündür. Kapali devre TV yayını tek yönlü iletişim aracıdır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum