Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #575581

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin bir kurumdaki fonksiyonları arasında yer almaz?


Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak

Üst yönetime danışmanlık yapmak

Kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek

Kurumun iletişim planını gerçekleştirmek

Propaganda yapmak


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkilerin bir kurumdaki fonksiyonları; hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak, kurumun iletişim planını belirlemek, gerçekleştirmek ve uygulamak, üst yönetime danışmanlık yapmak, kurumun iç çevresi (çalışanlar, çalışanların aileleri, paydaşlar, ortaklar vb.) ve dış çevresi (medya, müşteri, hükümet, yatırımcılar vb.) ile iletişim kurmak ve sürdürmek, kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek ve bu konuların yönetimini gerekleştirmek vb. biçiminde ifade edilebilmektedir.  Propaganda yapmak bunlardan biri değildir. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum