Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #606740

I. Seremoniler
II. Törenler
III. Ritüeller
IV. Dil ve semboller
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün çalışanlar arasında yayılmasında kullanılan araçlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, II, III, IV

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Kurum kültürünün çalışanlar arasında yayılmasında kullanılan araçlar seremoniler, törenler, ritüeller, hikâyeler, efsaneler (mitler), kahramanlar, dil ve semboller şeklinde sıralanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum