Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607409

Çatışma belirli bir yaşam seyrine sahiptir. Wilcox ve Cameron tarafından geliştirilen bu safhalardan Proaktif Safha aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Risk İletişimi

Çatışma çözme

İmaj onarımı

Kriz iletişimi

Çevre gözetimi


Yanıt Açıklaması:

Risk iletişimi stratejik safhanın bir unsurudur. Çatışma çözme ve kriz iletişimi reaktif safhada gerçekleşir. İmaj onarımı en son safha olan İyileşme Safhasının bir parçasıdır. Proaktif safha ise çatışmanın ortaya çıkışını veya kontrolden çıkışını önleme çalışmalarıyla ilgili olarak Çevreyi gözetleme,  Konu takibi, Konu yönetimi, Kriz planlaması gibi konuları kapsar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum