Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #1282601

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumiçi Halkla İlişkilerin özelliklerindendir?

I. Güvenilir bir kurum için halkla ilişkiler birimi üst yönetim takımından desteğini almaktadır.

II. Halkla ilişkiler stratejisini yürütür ve kurumun iş amaçlarını kapsayıcı uzun dönem stratejik plan geliştirmesinden sorumlu olmaktadır.

III. Halkla ilişkiler, kurumun ihtiyaçlarına kuruma değer katmak için öncelik vermekte ve en stratejik olan aktiviteleri desteklemektedir.Halkla ilişkiler, kurumun ihtiyaçlarına kuruma değer katmak için öncelik vermekte ve en stratejik olan aktiviteleri desteklemektedir.


Yalnız I

I,II

II,III

I,III

I,II,III


Yanıt Açıklaması:

Tüm ifadeler kurumiçi halkla ilişkilerin özelliklerindendir?

Yorumlar
  • 0 Yorum