Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkilerin başlangıç noktası ilk neresi olmalıdır?


Müşterilerle

Aracı kurumlarla

Kurum içinde

Benzer kurumlarla

Devlet kurumlarıyla


2.Soru

Kapalı gruptan oluşan ve merkeziyetçilik düzeyinin düşük olduğu, iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


3.Soru

Hangisi kurum içi halkla ilişkilerde psiko-sosyal araçlara bir örnektir?


Gelişme ve başarının teşviki

Yetki ve sorumluluk dengesi

Karara katılım

Ücret artışı

Ekonomik ödüller


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının bir günlük faaliyetleri arasında yer almaz?


İşe alım mülakatı

Danışmanlık

Eğitim Verme

Liazon/ İrtibat

Medya ile İlişkiler


5.Soru

I. Marka
II. İtibar
III. Sektör tecrübesi
IV. Çalışanların iş bilgisi
V. Çalışanların maaşı
Yeni gelişmelere ayak uydurmada şirketlerin aldığı en önemli tedbirlerden biri kaynakların iyi kullanılmasıdır. Bu çerçevede finansal kaynaklar yanında maddi olmayan değerler dediğimiz “entelektüel sermaye” de kurum için son derece önemlidir. Hangisi “entelektüel sermayenin” unsurlarından biridir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar için entellektüel sermayenin tanımıdır?


Maddi olmayan varlıkların tümü

Tüm varlıklar

Maddi varlıklar

Sahip olunan bilgi

Sahip olunan çalışanlar


7.Soru

I. Açık kapı günleri
II. Seminerler
III. Güncel özel hizmetler
IV. Filmler
V. Televizyon
Kurum içi halkla ilişkilerin araçları dikkate alındığında hangisi sözlü araçlardandır?


I, II ve III

I ve II

Yalnızca III

I, III, IV, V

Hepsi


8.Soru

“Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.” şeklinde tanımlanan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetme

Motive etme

Bilgilendirme

Sinerji

Girişimcilik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumiçi Halkla İlişkilerin özelliklerindendir?

I. Güvenilir bir kurum için halkla ilişkiler birimi üst yönetim takımından desteğini almaktadır.

II. Halkla ilişkiler stratejisini yürütür ve kurumun iş amaçlarını kapsayıcı uzun dönem stratejik plan geliştirmesinden sorumlu olmaktadır.

III. Halkla ilişkiler, kurumun ihtiyaçlarına kuruma değer katmak için öncelik vermekte ve en stratejik olan aktiviteleri desteklemektedir.Halkla ilişkiler, kurumun ihtiyaçlarına kuruma değer katmak için öncelik vermekte ve en stratejik olan aktiviteleri desteklemektedir.


Yalnız I

I,II

II,III

I,III

I,II,III


10.Soru

Kurumiçi iletişim sürecinde halkla ilişkiler yöneticisinin aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından iş birliği yapması kurum için avantaj oluşturur?


Çalışanlar

Kurmay boyuttaki yöneticiler

Üst düzey yöneticiler

İnsan kaynakları yöneticisi

Dış paydaşlar


11.Soru

Çatışma yönetiminin seyrini oluşturan proaktif safhanın kapsadığı alanlardan biri değildir?


Çevre Gözetimi

İmaj Onarımı

Konu Takibi

Konu Yönetimi

Kriz Planlama


12.Soru

Kurumsal bir şirketin yıllık olarak düzenlediği piknik hangi kurumiçi iletişimi geliştirir?


Yönetim ile anlaşılır ve samimi ilişkiler geliştirir

Çalışanlar arasında sosyal bağlılık yaratır

Yanlış bilgi ve olumsuz söylentileri önler

Katılımcı lider tipini teşvik eder

Bilgi yönetimini amaçlar


13.Soru

Çevre gözetimi, çatışma yönetiminin hangi evresinde yer alır?


Stratejik 

Reaktif

Proaktif

İyileşme

Tanımlama


14.Soru

Mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesini ifade eden, geribildirim beklenmeyen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz iletişim

Yatay iletişim

Dikey iletişim

Çift yönlü iletişim

Tek yönlü iletişim


15.Soru

Bir diğer adıyla kendi imajı olarak bilinen, kurum sahibinin ya da işverenin kurumunu görme ve değerlendirmesi ile ilişkili bir imaj türü hangisidir?


Şemsiye İmajı

Ürün İmajı

Ayna İmajı

Marka İmajı

Transfer İmajı


16.Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmasındaki amacı kişilerin hareket halinde iken mesaja dikkatlerinin çekilerek mesajın çok sayıda kişi tarafından okunmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Afişler

Mektuplar

Duyuru panoları

Kapalı devre radyo

Dilek ve öneri kutuları


17.Soru

Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasına ne ad verilir?


Eleştiri

Bilgilendirme 

Yönetme

Kişisel görüşme

Sinerji


18.Soru

İsim, logo, renk ve yazı tipi kurumsal kimliğin hangi unsurudur?


Kurumsal dizayn

Kurumsal felsefe

Kurumsal davranış

Kurumsal iletişim

Kurumsal algı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için uygulanacak temel ilkelerden biri değildir?


Saygı

Dürüst değerlendirme

Tanıma

Bütçe

Teşvik


20.Soru

Kurum içerisinde iletişimi engelleyen farklı sebepler vardır. Sık sık çalan cep telefonları nasıl iletişim engelleyen hangi duruma dahil edilebilir?


Anlamsal problemler

Kültürel farklılıklar

Fiziksel dikkat dağıtıcılar

Konum etkisi

Geri bildirim eksikliği